budowa domu

Kancelaria premiera ogłosiła, że projekt nowelizacji prawa budowlanego ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez uproszczenie, przyspieszenie i cyfryzację procedur. Zmniejszenie obciążeń dla inwestorów, organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego. Elektronizacja procedur i działalności organów administracji publicznej są kluczowymi założeniami nowelizacji.

Bez pozwolenia dla domów powyżej 70 m kw

Projekt przewiduje, że budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych, służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m kw., będzie możliwa jedynie na podstawie zgłoszenia. Oznacza to brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Wszelkie obiekty zwolnione z pozwolenia na budowę, ale wymagające zgłoszenia, będą mogły powstawać jedynie na podstawie zgłoszenia. W tym przydomowe schrony i ukrycia doraźne, niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej. Budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną. Do obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę dodano również budowy bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe. Jak i roztopowe o pojemności większej niż 5 m kw. i nie większej niż 15 m kw. Budowa zbiorników do 5 m kw. nie będzie wymagała zgłoszenia.

Nowy państwowy portal  – e-Budownictwo

Projekt ma na celu pełną cyfryzację procesu budowlanego. W planach jest utworzenie nowego państwowego portalu e-Budownictwo wraz z elektroniczną bazą projektów budowlanych. Inwestorom i projektantom przyznany zostanie indywidualny numer, który będzie identyfikatorem we wszelkiego rodzaju wnioskach, zgłoszeniach czy zawiadomieniach składanych w organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego.